Gaya APA

Sharpe, P, J. (2007). To The Toefl IBT (Internet Based Test) + 2 CD (-). Jakarta: Binarupa Aksara.

Gaya MLA

Sharpe, Pamela, J.. "To The Toefl IBT (Internet Based Test) + 2 CD". - Jakarta: Binarupa Aksara, 2007. Book.